Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Outstand Communications αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στρατηγικής επικοινωνίας, την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου, προγράμματα για influencers, λανσαρίσματα και events με στόχο να επικοινωνηθούν τα καινούργια επιτεύγματα και το σύγχρονο προφίλ της εταιρείας. Tα πλάνα της εταιρείας για το 2018 περιλαμβάνουν πολλαπλά προϊοντικά λανσαρίσματα, δημιουργία νέου e-shop και πλήρη ανανέωση της αρχιτεκτονικής εικόνας των καταστημάτων. Η Fresh Line διαθέτει δική της παραγωγική, βιοκλιματική μονάδα 6000 τ.μ. στην Αττική και συντηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων που αριθμεί 250 σημεία πώλησης σε 12 χώρες.