Για καμπάνια προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Η Frank & Fame αναδείχθηκε νικήτρια στο spec που έτρεξε η Marketing Greece, με σκοπό την ανάπτυξη καμπάνιας προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη της Marketing Greece είχε προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς, με 40 εταιρείες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και 12 να καταθέτουν ολοκληρωμένες προτάσεις στην τελική φάση. Σκοπός της Marketing Greece είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας η οποία θα υλοποιηθεί μέσω fundraising, στην ευρύτερη τουριστική αγορά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.