Για αναβάθμιση του maisonmarasil.com και ενέργειες digital marketing

Όλο το τεχνολογικό υπόβαθρο, οι λειτουργίες και οι εφαρμογές του e-shop βασίζονται στη σύγχρονη πλατφόρμα CMS της Honest Partners, το ΗonestCMS. Με τη δυνατότητα του άμεσου μηχανισμού σύνδεσης του ERP της εταιρείας με το e-shop, επιτυγχάνεται real time ενημέρωση των προϊόντων και των αποθεμάτων. Οι minimal εικαστικές γραμμές του site ενισχύουν τον ταχύτατο χρόνο απόκρισης και φόρτωσης των σελίδων. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο εταιρειών επεκτείνεται και στον τομέα του digital marketing, με την υλοποίηση του search engine optimization του website, αλλά και το σχεδιασμό custom Facebook εφαρμογών.