Η Foundever ανακηρύχθηκε «Εταιρεία της Χρονιάς» από τη Frost & Sullivan. Κατά την επίσκεψη της επιτροπής αξιολόγησης της Frost & Sullivan στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, η ομάδα της Foundever παρείχε παραδείγματα στρατηγικής εφαρμογής τα οποία ήταν καθοριστικά για τη διάκριση, ενώ εκτιμήθηκαν -μεταξύ άλλων-, τα χαμηλά ποσοστά αποχωρήσεων και απουσιών και οι υψηλές βαθμολογίες αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών.

Σημειώνεται πως μέλημα της Foundever είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση των πελατών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής είναι το My Associate Experience (MAX) – πρωτοβουλία που επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρείας να αλληλοεπιδρά με διαφάνεια με όλους τους εργαζομένους σε μια παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα.

Ο Site Director της Foundever Ελλάδας, Γιώργος Καβακλιλής δήλωσε: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί εκπληκτικό παράδειγμα για τη δραστηριότητα της εταιρείας παγκοσμίως, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια μοναδική εμπειρία εργασιακής ευελιξίας με επίκεντρο πάντα τον εργαζόμενο».