Η Barking Well Media διευρύνει το στελεχιακό δυναμικό της, καλωσορίζοντας την Φωτεινή Ηλιακοπούλου στον ρόλο της Group Commercial Director. Η Φωτεινή Ηλιακοπούλου είναι ένα έμπειρο στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς, με επαγγελματική πορεία ετών, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια σε πολυεθνικά media agencies, εταιρείες και ομίλους, διαχειριζόμενη μεγάλους διαφημιζόμενους.

Όπως επισημαίνει η Barking Well Media, η πολύπλευρη γνώση της, η έμφασή της στο αποτέλεσμα και η στρατηγική της οπτική και κατεύθυνση, θα αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας. Η Barking Well Media βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης, προχωρώντας σε επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις, καθώς και διεύρυνση της διοικητικής της δομής με αναγνωρισμένα στελέχη της βιομηχανίας.