Για την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών.

Στην Foss Productions κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση -ΕΡΤ ΑΕ, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος της ΕΡΤ, είναι για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Η ανάθεση στην Foss Productions αποφασίσθηκε, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, λόγω καταλληλότητας και της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.