Μέσω της υπηρεσίας e-bill

Από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου με κάθε ενεργοποίηση Forthnet ή Nova e-bill προσφέρεται 1 ευρώ στον Οργανισμό για την αγορά και λειτουργία θερμοκοιτίδας μεταφοράς νεογνών σε κινητή ιατρική μονάδα, καθώς και για την κάλυψη του κόστους εργασίας ενός ειδικευμένου διασώστη. Η ενεργοποίηση του e-bill πραγματοποιείται μέσα από το Μy Account, αλλά και στα Καταστήματα Forthnet. Οι συνδρομητές Forthnet και Nova, μέσω του e-bill, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο στην υπηρεσία τους.