Έχει αναλάβει την υλοποίηση media trials με χρήση πιλοτικών δικτύων 5G

Η Forthnet συμμετέχει στην κοινοπραξία του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου 5G Solutions που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Horizon 2020 με προϋπολογισμό άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Forthnet για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Over The Top (OTT), με υψηλή ποιότητα περιεχομένου, αλλά και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. To 5G-Solutions αποτελεί πρωτοπόρο έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ, με στόχο τη δημιουργία λύσεων, αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και τον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών λειτουργίας για τις υποδομές επικοινωνιών επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας την πολιτική ανάπτυξης δικτύων 5G της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω του έργου, αναδεικνύονται οι δυνατότητες της τεχνολογίας 5G στους παρακάτω τομείς της βιομηχανίας: Εργοστάσια του μέλλοντος, Έξυπνη ενέργεια, Έξυπνες πόλεις, Έξυπνα λιμάνια και Δημιουργία και Μετάδοση περιεχομένου υπερυψηλής ευκρίνειας. Η Forthnet συμμετέχει στο έργο έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση media trials με χρήση πιλοτικών δικτύων  5G.