Πρώτη παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Cognitus

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Κωνσταντίνος Στεφανίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος. Η πρώτη ενότητα της ημερίδας αφορούσε την κοινή πορεία του ΙΤΕ και της Forthnet στον άξονα της καινοτομίας. Παρουσιάστηκαν τα 20 χρόνια καινοτομίας της Forthnet, το μοντέλο συνεργασίας που έχει αναπτύξει με πανεπιστημιακούς φορείς και αναλύθηκαν case studies από τις συνεργασίες της με το ΙΤΕ. Στη δεύτερη ενότητα έγινε η παρουσίαση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Cognitus», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Horizon 2020» της Ε.Ε., και εξετάζει τη δυνατότητα σύγκλισης τηλεοπτικών μεταδόσεων σε Ultra HD με περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες.