Στον Τομέα Integrated Marketing Communications

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και έχει παρουσία σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται γνωστές εταιρίες, όπως οι AIG, Eurobank Business Services, La Redoute, Microsoft Swiss Airlines και You. Ιδρυτής της είναι ο Οδυσσέας Ντότσικας, ενώ καθήκοντα Managing Director ασκεί ο Γιώργος Φραγκάκης. Ο Χρήστος Λάτος, Υπεύθυνος Εισδοχής νέων μελών του Τομέα Integrated Marketing Communications, δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους της ΕΔΕΕ θα ήθελα να καλωσορίσω τη ForestView, στον Τομέα ΙΜC. Προσδοκούμε ότι, με την ιδιότητα του μέλους μας, η ForestView θα υποστηρίξει τους στόχους του Τομέα και θα συμβάλει στα δρώμενα του χώρου μας και ειδικότερα στην ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας και στην προβολή της αποτελεσματικότητάς της».