Υπηρεσία Conversion Rate Optimization διαθέτει η ForestView για την ενίσχυση των πωλήσεων στο e-commerce. Καθώς οι καταναλωτές εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με το e-commerce, η βελτίωση του user experience αποτελεί σημείο διαφοροποίησης ενός e-shop, καταλήγοντας σε μετρήσιμη αύξηση των πωλήσεων.

Η εμπειρία του χρήστη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η δυσκολία πλοήγησης, η δυσκολία αναζήτησης και φιλτραρίσματος προϊόντων, καθώς και η διαδικασία checkout, τα οποία μεταφράζονται σε απότομη διακοπή της διαδικασίας αγοράς και απόρριψη του e-shop για μελλοντικές αγορές.

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εμπειρία, η ForestView έχει τυποποιήσει την εμπειρία και τα εργαλεία της με μια υπηρεσία Conversion Rate Optimization (CRO).

Βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα που συλλέγονται μέσα από το e-shop και βελτιώνουν τις πωλήσεις μέσω A/B testing: 1) Συλλογή δεδομένων και προσδιορισμός των σημείων του UX που χρήζουν βελτίωσης βάσει μετρήσεων, 2) Σχεδιασμός εναλλακτικών προτάσεων, 3) Α/B testing και 4) Συνεχής αξιολόγηση και optimization.