Η Flipnewmedia υποστηρίζει το έργο του ThinkBiz, του Φοιτητικού Συλλόγου Επιχειρηματικότητας, με στόχο την μετάδοση της επιχειρηματικής κουλτούρας στον πανεπιστημιακό χώρο.

Η εταιρεία θα συμβάλλει στην ανάδειξη του έργου και στην περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη του οργανισμού στο digital περιβάλλον, μέσω της δημιουργίας νέας ιστοσελίδας, σχεδιασμού 360° marketing στρατηγικής και creative ενεργειών.

Τέλος, μέσα από trainings από στελέχη της Flipnewmedia, τα μέλη του οργανισμού θα εξερευνήσουν νέες πτυχές του marketing και της επιχειρηματικότητας.