Σύμφωνα με την έρευνα « Pulse of the Omni-channel Retailers» της UPS

Η έρευνα «UPS Pulse of the Omni-channel Retailers» υπογραμμίζει ότι η καινοτομία είναι απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη σταθερού ή διευρυμένου μεριδίου αγοράς στο λιανικό εμπόριο, το οποίο λειτουργεί πλέον σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας παίκτες με διασυνοριακή δραστηριότητα. «Οι καταναλωτές πλέον αναζητούν πολλαπλά διαδικτυακά και παραδοσιακά κανάλια πωλήσεων και χρησιμοποιούν εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους», σημειώνει η Carrie Royle, Retail Marketing Manager της UPS Europe, αναφέροντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές «χρησιμοποιούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να συγκρίνουν και να κρίνουν τις υπάρχουσες προσφορές». Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης των υφιστάμενων εφοδιαστικών αλυσίδων με τις ανάγκες των λεγόμενων «flex shoppers», οι retailers πρέπει εμβαθύνουν σε τρεις τομείς: τα φυσικά σημεία πώλησης, την έλλειψη αποθεμάτων και τις διασυνοριακές επιστροφές.