Η Fisher-Price, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον ουσιαστικό ρόλο της ΑμΚΕ Φαιναρέτη για τις νέες οικογένειες και τα βρέφη τους, υποστηρίζει δύο από τις κοινωφελείς δράσεις της τελευταίας, που στοχεύουν στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και της φροντίδας των εγκύων, νέων γονέων και βρεφών.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να στηρίξει το πρόγραμμα «Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας της Εγκύου και της Νέας Μητέρας » καθώς και το mobile application «Best Start». Παράλληλα, θα προσφέρει παιχνίδια για τους ωφελούμενους του οργανισμού.

Κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα ειδικών στο Κέντρο Ερευνών της Fisher-Price, το οποίο από το 1961 επικεντρώνεται στη σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη των παιδιών.