Διαδικτυακή εφαρμογή για σεμινάρια, events, συνέδρια κ.α.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή, συμβατή με όλες τις συσκευές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομικούς σκοπούς, συνέδρια, διοργανώσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για έρευνες. Το Conferience.com παρέχει στα συνέδρια δυνατότητα ατζέντας, ερωτήσεων, ερευνών, αξιολόγησης ομιλητών και συνεδρίου ή σεμιναρίου, εμφάνιση χορηγών, ηλεκτρονική κλήρωση και άλλες εξατομικευμένες λύσεις. Η Financial-Academy.gr ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2010, με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση στους επαγγελματίες της αγοράς από άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική αγορά είτε εκτός αυτής.