Αναγνωρίσθηκε και στους δείκτες Carbon Disclosure Leadership Index και Carbon Performance Leadership Index

(TOΡΙΝΟ) Έπειτα από τα πρόσφατα αποτελέσματα που κατέταξαν τον όμιλο Fiat στους ηγέτες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με παρουσία στους Δείκτες Dow Jones Sustainability World και Dow Jones Sustainability Europe, η δέσμευση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του ομίλου αναγνωρίσθηκε και στους δείκτες Carbon Disclosure Leadership Index και Carbon Performance Leadership Index, σύμφωνα με το CDP Italy 100 Climate Change Report 2012, που εκδίδεται από την Accenture S.p.A και την CDP. Η Fiat έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία όσον αφορά στα επίπεδα διαφάνειας στη γνωστοποίηση των στοιχείων (95/100), καθώς και την υψηλότερη βαθμολογία (“Α”) για τη δέσμευσή της ως προς την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.