Με τα αρχικά FCΛ και την επιμέλεια της RobilantAssociati

(ΡΩΜΗ) Τη νέα εταιρική ταυτότητα επιμελήθηκε η RobilantAssociati, με στόχο να είναι αντιπροσωπευτική ενός οργανισμού που αποτελεί κάτι περισσότερο από το άθροισμα των δύο στοιχείων του, βασισμένη σε ισχυρές βασικές αξίες που αντιπροσωπεύουν κοινή εταιρική κουλτούρα, κοινό όραμα κι ένα γκρουπ με διεθνή εμβέλεια. Το νέο λογότυπο περιλαμβάνει τα αρχικά FCΛ. Τα 3 αυτά γράμματα ομαδοποιούνται σε μία γεωμετρική διαμόρφωση εμπνευσμένη από τα βασικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση των αυτοκινήτων: Το F, που προέρχεται από ένα τετράγωνο, συμβολίζει την ορθότητα και τη σταθερότητα. Το C, που προέρχεται από ένα κύκλο, αντιπροσωπεύοντας τους τροχούς και την κίνηση, συμβολίζει την αρμονία και τη συνέχεια. Τέλος, το Α, που προέρχεται από ένα τρίγωνο, δείχνει ενέργεια και μια διαρκή κατάσταση εξέλιξης. Το νέο λογότυπο θα υιοθετηθεί από τις Fiat και Chrysler το ταχύτερο δυνατό, πριν από την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του νέου γκρουπ.