Στροφή της εταιρείας σε οικονομικές και πράσινες λύσεις

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα μεγέθη αυτά είναι αποτέλεσμα της εμπορικής στρατηγικής και της πολιτικής του ομίλου Fiat να προσφέρει στους έλληνες καταναλωτές -και διεθνώς- πράσινους κινητήρες, χαμηλής κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στο συνδυασμό των ελκυστικών τιμών με συμφέροντα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στους καταναλωτές και αποτελούν την απάντηση της εταιρείας στην ανάγκη των Ελλήνων για οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα.

Τέλος, η επένδυση στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη συνολική στρατηγική που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος της Fiat, τοποθετώντας σημαντικά κονδύλια στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας.