Για above the line και digital

Με νικήτρια την Frank & Fame ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το spec της Εθνικής Τράπεζας. Ο διαγωνισμός είχε ως αντικείμενο την ανάθεση του above the line και digital λογαριασμού της Τράπεζας.