Στον Καναδά

Το brand εκπροσωπεί ήδη την ελληνική φέτα στις απαιτητικές από πλευράς προδιαγραφών διεθνείς αγορές όπως Αμερική, Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία κ.λ.π.