Δώδεκα νέα εργοστάσια, 29 νέες μονάδες παραγωγής και 17 νέα ερευνητικά τμήματα περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την επόμενη τετραετία. Τις επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ παρουσίασαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, και ο Αντιπρόεδρός της, Δημήτρης Δέμος, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, 4 Μαρτίου.

Οι ομιλητές χαιρέτισαν την ύπαρξη κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη και υπογράμμισαν την ανάγκη ύπαρξης σταθερού πλαισίου σε βάθος χρόνου, ώστε να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. «Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, το 2019 και το 2020, δόθηκαν κίνητρα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία για επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές έχουν μοναδική πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική οικονομία, ενώ εξασφαλίζουν την επάρκεια φαρμάκων στην ελληνική αγορά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Θεόδωρος Τρύφων.