Η φάρμα Ήπειρος συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, μέσω της ανάπτυξης ζωοτεχνικών πρωτοκόλλων και την παροχή πάσης φύσης τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους. Μέχρι σήμερα, η φάρμα Ήπειρος έχει διαθέσει 500 ζώα σε 50 κτηνοτρόφους της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγής τους. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 300 παραγωγοί έχουν επισκεφτεί τη φάρμα με στόχο την απόκτηση γνώσης που βελτιώνει τη λειτουργία των εκτροφών τους.