Μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό

Οι οικογένειες θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τρεις ολόκληρους μήνες με τη μορφή δωροεπιταγών για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από συνεργαζόμενα supermarket. Οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, μέσω των συσκευασιών Fanta που φέρουν το λογότυπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να σημειωθεί ότι, πέρυσι η Fanta με τη βοήθεια των καταναλωτών, συνέλεξε και παρέδωσε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το ποσό των 118.500 ευρώ, προσφέροντας ανακούφιση σε περίπου 400 μονογονεϊκές οικογένειες.