Θα δωριστούν στο ΕΣΥ και στις τοπικές κοινωνίες.

Δεκτή από τον ΕΟΦ έγινε η αίτηση που υπέβαλε η Famar για άδεια παραγωγής υγρού αντισηπτικού χεριών, με σκοπό τη δωρεά του προϊόντος στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Famar ανέλαβε τη χρηματοδότηση των πρώτων υλών, καθώς και το κόστος παραγωγής 8.000 λίτρων.

Η Famar θα δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής στο Υπουργείο Υγείας, ενώ θα προσφέρει σημαντικές ποσότητες στις κοινότητες γύρω από τα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στην Ελλάδα, καθώς και στους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους.

Σημειώνεται ότι η York Capital Management (York) και η Elements Capital Management (ECM) ολοκλήρωσαν την από κοινού εξαγορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Νότια Ευρώπη της εταιρείας Famar και η συναλλαγή που ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου, συμπεριλαμβάνει τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, καθώς και τις δραστηριότητες διανομής στην Ελλάδα.