Προερχόμενη από τη θέση της Διευθύντριας Εταιρικής Υπευθυνότητας της Carrefour Μαρινόπουλος

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο σκοπό την προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας μέσα από ένα εθνικό συλλογικό σύστημα, μέτοχος της οποίας είναι η Carrefour Μαρινόπουλος. Η Φλωρεντία Κουλαμπά είναι χημικός και έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Στο δυναμικό του ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος εντάχθηκε το 1997 ως Υπεύθυνη Ποιότητας, ενώ για τα επόμενα 8 έτη εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Το 2005 ανέλαβε Διευθύντρια Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος. Μετά τη δημιουργία τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας από τον Όμιλο Carrefour Μαρινόπουλος στις αρχές του 2011, ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος.