Η ΕΥ Ελλάδος ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Ελληνική Λέσχη μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων – The Non-Executive Directors’ Club in Greece (NED Club), η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ανάδειξη της σημασίας της εταιρικής διακυβέρνησης και την ορθή εφαρμογή της στη χώρα μας. Αναφερόμενος στη νέα συνεργασία, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλοι πια κατανοούμε, ότι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, δεν αποτελεί απλώς μια ενδιαφέρουσα επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την τόνωση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών και, ειδικότερα, της κοινωνίας, προς τις επιχειρήσεις και την οικονομία».