Τι σημαίνει για τα brands η καθιέρωση του voice search
Πολύ σοβαρά καλούνται να πάρουν τα brands την ανάπτυξη του voice search, προσαρμόζοντας την επικοινωνιακή τους προσέγγιση σε όλες τις διαφορετικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την Sophie Harding, Trends and Futures Director της Mindshare UK, οι έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί και τα έξυπνα ηχεία μεταβάλλουν την καταναλωτική συμπεριφορά, χτυπώντας «καμπανάκι» για τις μάρκες. Όπως δείχνει μάλιστα έρευνα της Mindshare, το 47% των γονέων ήδη συμφωνεί ότι αισθάνεται τα έξυπνα ηχεία του ως μέλος της οικογένειας.

Καθώς η φωνή ενσωματώνεται σε πολλά προϊόντα, η φωνητική αναζήτηση θα πραγματοποιείται σταδιακά σε όλο και περισσότερες περιστάσεις, έως ότου εδραιωθεί οριστικά ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ρουτίνας. Ωστόσο, το πόσο καλά λειτουργεί το voice εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες: είναι λιγότερο αποτελεσματικό όταν απαιτείται μια σύνθετη απάντηση και περισσότερο όταν χρειάζεται για κάτι σύντομο και λειτουργικό.

Σύμφωνα με τη Harding, αυτό σημαίνει ότι το voice search είναι πιθανότερο να αξιοποιηθεί σε μετέπειτα στάδια του κύκλου αγοράς, για την αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων για τα προϊόντα. Από την πλευρά του brand, η Harding εξηγεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το SEO εξελίσσεται λαμβάνοντας υπόψη τη φωνητική αναζήτηση, εντοπίζοντας μια μετατόπιση από το keyword buying προς αναζητήσεις με μορφή «συζήτησης», με επίκεντρο την πρόθεση. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, αναμένεται συνδυασμός διαφήμισης με προτάσεις και ίσως την ανάδυση κάποιας μορφής paid suggestions.