Έρευνα της Stanton Chase και του ΠΣΕ αποκαλύπτει τις απόψεις 450 υψηλόβαθμων στελεχών

Τα συμπεράσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν τις τάσεις, ευκαιρίες, προκλήσεις και τα θέματα που είναι πρώτα στην ατζέντα αναφορικά με το ζήτημα των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων απαντούν ότι οι εξαγωγές θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας (75,4%). Σχετικά δε με «τα δυνατά σημεία» και «τις ευκαιρίες» που παρουσιάζονται για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, πιο σημαντικοί παράγοντες αναδείχθηκαν η ποιότητα (50,8%), η πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές (43,2%), η τάση στη μεσογειακή διατροφή (37,3%) και ο τουρισμός (36,4%).

Επίσης, αποτέλεσε κοινό τόπο η ανάγκη για περαιτέρω διευκόλυνση των εξωστρεφών επιχειρήσεων, με τη γραφειοκρατία να αναδεικνύεται ως το κυριότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αναλύοντας τις προτεραιότητες των εξαγωγικών τμημάτων, η έρευνα κατέληξε σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ανεύρεση και ορθή αξιολόγηση των διανομέων, την πρόσβαση σε διεθνή στοιχεία αγορών, τη διαθεσιμότητα προϊόντος και την υποστήριξη εντός της εταιρείας. Όπως τόνισαν οι ειδικοί, το 2011, βασικοί παράγοντες που επέδρασαν στην απόδοση των εξαγωγικών στελεχών ήταν οι πιέσεις τιμών, η έμφαση στο κόστος παραγωγής, ο ανταγωνισμός, η ύφεση και οι επιχειρησιακές αναδιοργανώσεις.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, αναγνωρίζουν, μάλιστα, την ανάγκη δραστικής αλλαγής, μετασχηματισμού στις εταιρείες τους και θεωρούν ως μεγαλύτερα εμπόδια την έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, πάντως, με τις προοπτικές των εξαγωγικών επιχειρήσεων και των ελληνικών εξαγωγών, προκύπτουν και σημαντικές ευκαιρίες καριέρας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Οι ικανότητες στην Εξυπηρέτηση Πελατών, τη Διοίκηση Πωλήσεων, το Marketing και το key account Management, αναφέρονται ως τα κύρια συστατικά επιτυχίας ενός στελέχους στις εξαγωγές.

Όσον αφορά στην επαγγελματική τους εξέλιξη και τη διερεύνηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών και εκτός Ελλάδος, οι περισσότεροι θεωρούν ως βασικές παραμέτρους την αναβάθμιση του ρόλου και το βαθμό της διοικητικής ευθύνης  με παράλληλη αύξηση του πακέτου αποδοχών. Τέλος, μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι πρέπει να αναπτύξουν ενεργά το «προσωπικό τους προϊόν» καθώς και την ορατότητά τους στην αγορά εργασίας, ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν οριοθετήσει στην καριέρα τους.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ SONY MOBILE COMUNICATIONS
Η Sony Mobile Communications έλαβε τέσσερα βραβεία red dot, καθώς και μία εύφημη μνεία για το 2012 στην κατηγορία Product Design. Η διεθνής εξειδικευμένη επιτροπή των καταξιωμένων βραβείων red dot κλήθηκε να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες με βάση κριτήρια, όπως ο βαθμός καινοτομίας, η εργονομία, η ανθεκτικότητα και η οικολογική βιωσιμότητα. Η τελετή απονομής έγινε στην πόλη Essen της Γερμανίας, στις 2 Ιουλίου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
Το ξενοδοχείο Τιτάνια «ντύνει» από τις 25 Ιουνίου τις βραδιές του φετινού καλοκαιριού με ένα πρωτότυπο μενού, στο πλαίσιο του πρώτου Φεστιβάλ γεύσης υπό τον τίτλο “Made In Greece”. Και είναι τόσο ένθερμη η ανταπόκριση του κοινού, ώστε η διάρκειά του Φεστιβάλ θα παραταθεί μέχρι τις 22 Ιουλίου.