Σχεδόν τα 3/4 θεωρούν ασφαλή την πιστοποίηση όπου ένα βιομετρικό στοιχείο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευή πληρωμών. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει κάτι που έχεις, όπως μία κάρτα ή μια φορητή συσκευή, κάτι που είσαι, όπως ένα βιομετρικό στοιχείο, ή κάτι που ξέρεις όπως το PIN ή κωδικός. Πάνω από τα 2/3 θέλουν να χρησιμοποιήσουν βιομετρικά στοιχεία ως μέθοδο πιστοποίησης πληρωμών. Οι έμποροι είτε online είτε σε φυσικό περιβάλλον, θα είναι οι πιο κερδισμένοι, καθώς το ένα τρίτο των καταναλωτών έχει εγκαταλείψει μια αγορά λόγω της διαδικασίας πληρωμών. Ο Jonathan Vaux, Executive Director of Innovation Partnerships, ανέφερε: «Μελλοντικά οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές στον τρόπο πληρωμής. Καθώς η κουλτούρα πληρωμών θα αλλάζει ανάλογα με το μέρος που βρίσκεσαι και με τη συσκευή που κάνεις τις αγορές σου, οι μέθοδοι πιστοποίησης θα χρειαστεί να είναι ανάλογες με την περίπτωση της κάθε χρήσης. Στο μέλλον θα δούμε ένα μίγμα λύσεων ανάλογα με την περίσταση πληρωμής».