Στον νέο δείκτη ESG (Environmental Social Governance) του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπεριλαμβάνεται πλέον, μετά από αξιολόγησή της, η Ευρωπαϊκή Πίστη, αποτελώντας μια από τις 35 εταιρειών του. Μάλιστα, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, πρόκειται για τη μόνη εταιρεία του δείκτη, η οποία προέρχεται από τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ESG έκανε την εκκίνησή του στις 2 Αυγούστου 2021 με στόχο να παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Δημιουργήθηκε δε μετά από κοινή πρωτοβουλία του ΧΑ και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ τη διενέργεια μελέτης για τον βαθμό αναγνώρισης από τις εισηγμένες εταιρείες της ESG τάσης.