Η Ευρωπαϊκή Πίστη διακρίθηκε, για ακόμα μία χρονιά, στα «Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022», στον πυλώνα «Bravo Governance», για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς».

Ο συγκεκριμένος πυλώνας αφορά στις πρακτικές και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το Σύστημα Διακυβέρνησης ενός Οργανισμού και η διάκριση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη σε αυτή την κατηγορία, αποτελεί την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω συστήματος της εταιρείας.

H Compliance & AML Manager της εταιρείας, Κατερίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ένας οργανισμός με ισχυρή δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό μας απονέμεται και το συγκεκριμένο βραβείο για την “Αποτροπή της Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς”, το οποίο ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της εταιρείας».