Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Ιουλίου.

Το νέο ΔΣ απαρτίζουν οι: Νικόλαος Χαλκιόπουλος – Πρόεδρος ΔΣ, Γεώργιος Διαμαντόπουλος – Αντιπρόεδρος, τα Εκτελεστικά Μέλη Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Στέφανος Βερζοβίτης, τα Ανεξάρτητα Με Εκτελεστικά Μέλη Keith Morris, Ελένη Ανδρεαδάκη, Χριστίνα Παπανικολοπούλου και Παναγιώτης Βρουστούρης και το Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κωνσταντινίδης.