Μέσω της υπηρεσίας e-claim, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ασφαλισμένο της εταιρείας στον Κλάδο Αυτοκινήτου, να ενημερώνεται online για την εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματός του, παρέχοντας τη σχετική πληροφόρηση για τα στάδια της ζημιάς του μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι της εταιρείας που έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στην υπηρεσία e-claim, μέσω της οποίας μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της ζημιάς, τα στοιχεία των εμπλεκόμενων στο ατύχημα, την πορεία της υπόθεσής τους βήμα – βήμα, για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν, την εντολή πραγματογνωμοσύνης, τα στοιχεία του προσωπικού τους διακανονιστή, αλλά και ενημέρωση για τα στοιχεία καταβολής της αποζημίωσης.