Η Ευρωπαϊκή Πίστη παρουσιάζει την εκστρατεία ενημέρωσης #SkepsouAllios, με κεντρικό μήνυμα «Ένα καλύτερο αύριο ξεκινά από σήμερα», για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης προς όφελος του πλανήτη. Από τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2019/904 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργούνται στη χώρα μας τα πλαστικά μίας χρήσης. Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί τη μοναδική, όπως επισημαίνει, ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει ενστερνιστεί πλήρως, από τις αρχές του έτους, τη συγκεκριμένη Οδηγία, συντάσσοντας ένα ετήσιο στρατηγικό πλάνο με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση πλαστικού στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας #SkepsouAllios, έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό ενεργειών όπως outdoor προβολή σε στάσεις λεωφορείων, ραδιοφωνικές αναφορές, προβολή στα social media, animated videos και ηλεκτρονικά έντυπα, αλλά και branding σε όλο το κτίριο των κεντρικών της γραφείων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ξεκίνησε τις ενέργειές της, μοιράζοντας στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της είδη πολλαπλών χρήσεων, όπως μπουκάλια θερμός. Η εκστρατεία #SkepsouAllios θα κορυφωθεί με τη συμμετοχή της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 20 έως 28 Νοεμ-βρίου.