Το 2016 συνέχισε να ενισχύει το Δίκτυο Πωλήσεών της, καθώς εντάχθηκαν στο δυναμικό της 766 νέοι συνεργάτες. Οι νέοι συνεργάτες υπάγονται σε μια πλήρως οργανωμένη διοικητική δομή, που αποτελείται από 5 βαθμίδες (Εμπορική Διεύθυνση, Διευθυντές Πωλήσεων, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Καταστημάτων, Προϊστάμενοι Πωλήσεων), εξασφαλίζοντας την πλέον αποτελεσματική εκπαίδευση και διοίκησή τους στα προϊόντα, στα συστήματα και στις εσωτερικές διαδικασίες. Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας «το επαγγελματικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Πίστης, η ξεκάθαρη πολιτική της για ανάπτυξη αποκλειστικά μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και ο σταθερός Κανονισμός Πωλήσεων που υπηρετεί την ανάπτυξη, υποστηρίζουν την προσέλκυση νέων συνεργατών αλλά και τη διατήρηση των υφισταμένων, πέρα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν οργανωτικά, λειτουργικά και σε επίπεδο φερεγγυότητας και αξιοπιστίας την εταιρεία».