Στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ξεκινά η Ευρωπαϊκή Πίστη, με στόχο τη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Οι 2 οργανισμοί θα υλοποιήσουν προγραμματισμένες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την ενημέρωση των πολιτών για τα καθημερινά και πρακτικά οφέλη που προσφέρει η γνώση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών, αλλά και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία στηρίζει, ως Μέγας Χορηγός, το όραμα του Ινστιτούτου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής συνείδησης.

«Η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο απαντά στην ανάγκη της κοινωνίας, αλλά και των νέων ανθρώπων ειδικότερα, για απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων που θα τους διευκολύνουν στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο», σημείωσε ο Διευθυντής Marketing & Υποστήριξης Δικτύου Πωλήσεων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, Γιώργος Γκοτζαγεώργης.