Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναδείχθηκε Κοινωνικά Υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης στην ειδική έκδοση της Icap «Leading Employers In Greece 2020», για τις πρακτικές Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και για τα προγράμματα κοινωνικής δράσης, τα οποία εφαρμόζει.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατατάσσεται στην τρίτη θέση από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τον αριθμό προσωπικού, στην 56η θέση από τους 150 ομίλους στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, και μία από τις τέσσερις ασφαλιστικές και από τις 78 εταιρείες στην Ελλάδα, που δημοσιεύει Απολογισμό Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI.