Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα σημαντικό ποσοστό 44% των ατόμων να πιστεύει ότι η πρωταρχική υποχρέωση μιας γυναίκας είναι να φροντίζει το νοικοκυριό και την οικογένειά της.

Προκειμένου να αναθεωρηθούν οι αντιλήψεις και να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει µια πανευρωπαϊκή καμπάνια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αντιµετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και την Ελλάδα.

Με ημερομηνία έναρξης την 3η Ιουλίου 2023 και με το hashtag #EndGenderStereotypes, η καμπάνια προσπαθεί να ρίξει φως στις επιζήμιες επιπτώσεις των έμφυλων στερεοτύπων, τα οποία περιορίζουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Αντιμετωπίζοντας και καταρρίπτοντας τα διάφορα στερεότυπα, η εκστρατεία στοχεύει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην καλλιέργεια μιας απελευθερωμένης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.