Σύμφωνα με έρευνα της KPMG

Η διάθεση των τραπεζών στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί και είναι πλέον περισσότερο διαθέσιμες να χρηματοδοτήσουν έργα real estate. Την τάση αυτή βοηθούν τα χαμηλά επιτόκια που έχουν διαμορφωθεί, καθώς και το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών. Για την αγορά ακινήτων και τα έργα υποδομής στην Ελλάδα, η επενδυτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές από ελληνικές ΑΕΕΑΠ (REICS), ενώ το επιλεκτικό ενδιαφέρον επενδυτών από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αμερική εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στο κλείσιμο περισσότερων συναλλαγών κατά το 2016.