Έρευνα των Facebook, ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας

Το Future of Business Survey είναι μια βάση πληροφοριών για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των προκλήσεών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πιο συχνά αναφερόμενες προκλήσεις των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων είναι η εύρεση επιχειρηματικών εταίρων (52%), οι τελωνειακοί κανονισμοί (43%) και οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά (30%). Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι 15 βαθμούς πιο σίγουρες για τις δραστηριότητές τους από τις μη εμπορικές. O Robert Bednarski, CEE Country Director του Facebook, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση που υποδεικνύουν οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι η προσέλκυση νέων πελατών. Για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση, στις αρχές του πρώτου εξαμήνου του 2017, η Blueprint θα λανσάρει μια ειδική σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης, σχεδιασμένη να επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Future of Business Survey».