Με 100 εκατ. δολάρια ως το 2020
Η ΕΥ δεσμεύεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο, με το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων στη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, στο πλαίσιο της εκστρατείας της «Women. Fast forward».

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της EY για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αποσκοπεί να συμβάλει στην εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες τόσο σε διαγωνισμούς ιδιωτικού δικαίου, όσο και σε διαγωνισμούς με δημόσιους φορείς. Εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες λαμβάνουν επί του παρόντος λιγότερο από το 1% των συνολικών δαπανών προμηθειών μεγάλων επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα. Ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Η κίνηση της ΕΥ να αφιερώσει ένα τέτοιο σεβαστό ποσό σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα των δράσεων που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες, προκειμένου να προωθήσουν την ισότητα των δύο φύλων».