Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΥ κατέκτησε τα βραβεία «European Tax Policy Firm of the Year» και «European Tax Compliance & Reporting Firm of the Year».