Στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας προχώρησε η Eurolife FFH, καθώς και στη συμμετοχή της σε αυτήν ως Founding Member. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει την ισότητα των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο εσωτερικό της, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

«Για εμάς αξία έχει να σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου που απασχολείται στην εταιρεία μας. Κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός, αναγνωρίζουμε όλα αυτά που έχει να προσφέρει και αυτός είναι ο λόγος που υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Στόχος μας είναι να οικοδομούμε καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση στο ταλέντο και την ισότητα των ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις», δήλωσε η Βάσια Χανιώτη, HR Manager της Eurolife FFH.