Η Eurolife FFH, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, υποστηρίζει το έργο και τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας.

Με την έμπρακτη συνεισφορά της Eurolife FFH, θα καλυφθούν δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου της Σχολής, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εξωστρέφειας του ΔΙΕΚ.

Επίσης, η Eurolife FFH θα υποστηρίξει τους σπουδαστές της Σχολής, προσφέροντας ατομικά μηνιαία κουπόνια, προς χρήση σε τοπικά καταστήματα, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία. Ενδεικτικά, με τη στήριξη της Eurolife FFH και τη συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Σχολή θα εξοπλιστεί με εργαλεία, πρώτες ύλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά σχεδιαστήρια, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό.