Η Eurolife FFH δημιούργησε το More Life, έναν ψηφιακό χώρο υγείας, ευεξίας και ψυχικής ενδυνάμωσης, μέσω του οποίου παρέχει μια σειρά από προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Στόχος του More Life είναι να αναδείξει τις καλές πρακτικές που μπορεί να ακολουθεί κάθε άνθρωπος που θέλει να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Το More Life αποτελείται από τρία διαφορετικά εργαλεία. Το πρώτο είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα γρήγορης τιμολόγησης των νοσοκομειακών προγραμμάτων Premium Economy, που στόχο έχει να βοηθήσει το χρήστη να υπολογίσει το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας, ώστε να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη σιγουριά ένα πιθανό ατομικό ή οικογενειακό ρίσκο. Δεύτερον, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τη νεότερη έκδοση της εφαρμογής Walk to Win, η οποία είναι ένα έξυπνο σύστημα παρακίνησης για την υιοθέτηση καλών πρακτικών υγείας. Τέλος, το More Life λειτουργεί και ως ένα hub ενημέρωσης γύρω από θέματα υγείας, ισορροπημένης διατροφής, άσκησης και ψυχικής ευεξίας.