Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας που παρέχει στους πελάτες και συνεργάτες του. Η Β. Τόγια διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, έχοντας ηγηθεί στρατηγικών μετασχηματισμών και μεγάλων έργων, και διαθέτοντας βαθιά γνώση στη συνεχή βελτίωση των κρίσιμων εταιρικών λειτουργιών.