Ο συγκεκριμένος επανασχεδιασμός εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurolife ERB, ο οποίος, όπως δηλώνει η εταιρεία, αποσκοπεί και στην απλοποίηση και τον καλύτερο σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων που προσφέρουν ευκολότερες διαδικασίες, ευελιξία και ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία. Παράλληλα, η Eurolife ERB επαναπροσδιόρισε τις παραμέτρους τιμολόγησης που χρησιμοποιεί στην ασφάλιση αυτοκινήτου, με στόχο τόσο την ορθή αξιολόγηση του ρίσκου, όσο και τη δικαιότερη τιμολόγηση του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive Standard εμπλουτίστηκαν με νέες καλύψεις, ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία ακόμα και στο βασικό πρόγραμμα.