Η EuroCharity συμμετείχε ως χορηγός επικοινωνίας, ενώ παρουσιάστηκαν τα πιο επιτυχημένα case studies μεγάλων επιχειρήσεων, που εξασφάλισαν την αποτελεσματική και ανταποδοτική διαχείριση αποβλήτων τους. O Γιώργος Τσιακαλάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης της εταιρείας, μίλησε στην ενότητα «Corporate Carbon Footprint and Climate Protection» για την περιβαλλοντική πολιτική της EuroCharity, την κλιματική ουδετεροποίηση των ιστοσελίδων και των γραφείων της εταιρείας και της νέας έκδοσης EuroCharity Yearbook 2011/12 – Leadership for Sustainability, αλλά και για την κλιματική ουδετεροποίηση του επικείμενου Sustainability Forum 2012.