Η EuroCharity ήταν χορηγός επικοινωνίας στο πολυσυνέδριο Capital + Vision, που πραγματοποιήθηκε στο Hilton Αθηνών, 23-25 Σεπτεμβρίου. Επίσης, ο Πρόεδρος της εταιρείας Peter Michel Heilmann, ήταν ομιλητής στο συνέδριο: «Ενέργεια: Επενδυτικές Ευκαιρίες, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Προβλήματα, Προοπτικές & Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών».