Η Eurocert, ο αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, με δραστηριότητα στον χώρο των Κοινωνικών επιθεωρήσεων (Social audits), υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας, ο Γεώργιος Μπρισκόλας, Πρόεδρος της Eurocert, επεσήμανε: «Στην Eurocert, τηρείται και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης. Ενθαρρύνουμε τη μοναδικότητα, ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και εργαζόμαστε αδιάκοπα για ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον ποικιλομορφίας και συμπερίληψης».

Ο Πρόεδρος του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), το οποίο υλοποιεί στη Ελλάδα τη Χάρτα, και ιδρυτής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, δήλωσε: «Η Eurocert, πρωτοπόρος Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχων στην Ελλάδα με 25 χρόνια ιστορία, έγινε μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Όντας μια επιχείρηση που έχει στο κύτταρό της τη δέσμευση στις αρχές και τις αξίες σεβασμού της Διαφορετικότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντας, είμαστε σίγουροι ότι θα συνδράμει σημαντικά, με την τεχνογνωσία της, στην επίτευξη των στόχων της Χάρτας».